ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 «Υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ» Η εταιρεία στο πλαίσιο της σύμβασης ανέλαβε: Τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων του έργου...