ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

 «Υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ» Η εταιρεία στο πλαίσιο της σύμβασης ανέλαβε: Τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων του έργου...