Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220627.01ΕΞ (ΣΜΕ 04/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220627.01ΕΞ (ΣΜΕ 04/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220627.01ΕΞ (ΣΜΕ 04/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 4/2022 1 Αρχείο(α) 433.61 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 3/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220606.02ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΝΕ46ΜΧ1Π-ΓΙ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2022) 2.       την με αρ. 09.04/2022 (ΑΔΑ:_97ΒΤ46ΜΧ1Π-Ω3Θ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε....

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 2/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220606.01ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ1Ε46ΜΧ1Π-4ΕΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 02.2022) 2.       την με αρ. 09.03/2022 (ΑΔΑ:_6Ω8846ΜΧ1Π-ΑΩΕ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε....
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220627.01ΕΞ (ΣΜΕ 04/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220606.01ΕΞ (ΣΜΕ 02/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220606.01ΕΞ (ΣΜΕ 02/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 2_2022 1 Αρχείο(α) 415.10 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220627.01ΕΞ (ΣΜΕ 04/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220606.02ΕΞ (ΣΜΕ 03/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220606.02ΕΞ (ΣΜΕ 03/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 3/2022 1 Αρχείο(α) 631.45 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 1/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220503.01.ΕΞ/03.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΔΡ646ΜΧ1Π-85Η) Πρόσκληση (ΣΜΕ 01.2022) 2.       την με αρ. 06.01/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΒ146ΜΧ1Π-ΞΞ4) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης...