Νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240422.06ΕΞ (ΣΜΕ 02/2024).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240422.06ΕΞ (ΣΜΕ 02/2024).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240212.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2024).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240212.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2024).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1/2024

Αρ. Πρωτ.: 20240131.01ΕΞ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2024 Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική...

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 3/2023

Αρ.πρωτ.: 20230911.01ΕΞ/11.09.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2023 Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 5/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 5/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.03ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: 97ΝΝ46ΜΧ1Π-ΙΛΞ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 05.2023). 2. Την με αρίθμ. 03.20/2023 (ΑΔΑ: 663Β46ΜΧ1Π-ΚΚΕ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 4/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.02ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΚΠΟ46ΜΧ1Π-3Β0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 04.2023). 2. Την με αρίθμ. 02.20/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ3Ψ46ΜΧ1Π-6ΜΙ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 3/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.01ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: Ω83Χ46ΜΧ1Π-107) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2023). 2. Την με αρίθμ. 01.20/2023 (ΑΔΑ: 6ΔΨΨ46ΜΧ1Π-ΠΟΩ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.03ΕΞ (ΣΜΕ 05/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. ΣΜΕ 05_2023 (ΣΜΕ 5/2023)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.02ΕΞ (ΣΜΕ 04/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230823.02ΕΞ (ΣΜΕ 4/2023)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 03/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 3/2023)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240422.06ΕΞ (ΣΜΕ 02/2024).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240422.06ΕΞ (ΣΜΕ 02/2024).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240212.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2024).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20240212.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2024).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1/2024

Αρ. Πρωτ.: 20240131.01ΕΞ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2024 Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 3/2023

Αρ.πρωτ.: 20230911.01ΕΞ/11.09.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2023 Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 5/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 5/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.03ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: 97ΝΝ46ΜΧ1Π-ΙΛΞ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 05.2023). 2. Την με αρίθμ. 03.20/2023 (ΑΔΑ: 663Β46ΜΧ1Π-ΚΚΕ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 4/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.02ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΚΠΟ46ΜΧ1Π-3Β0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 04.2023). 2. Την με αρίθμ. 02.20/2023 (ΑΔΑ: ΨΧ3Ψ46ΜΧ1Π-6ΜΙ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 3/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230823.01ΕΞ/23-08-2023 (ΑΔΑ: Ω83Χ46ΜΧ1Π-107) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2023). 2. Την με αρίθμ. 01.20/2023 (ΑΔΑ: 6ΔΨΨ46ΜΧ1Π-ΠΟΩ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.03ΕΞ (ΣΜΕ 05/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. ΣΜΕ 05_2023 (ΣΜΕ 5/2023)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.02ΕΞ (ΣΜΕ 04/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230823.02ΕΞ (ΣΜΕ 4/2023)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 03/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230823.01ΕΞ (ΣΜΕ 3/2023)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2/2023

Αρ.πρωτ.: 20230803.03ΕΞ/03.08.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2023 Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 2/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230710.02ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: Ρ0Β646ΜΧ1Π-Ν54) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 02.2023). 2. Την με αρίθμ. 02.16/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΝΔ46ΜΧ1Π-Η2Ω) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 1/2023)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2023 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20230710.01ΕΞ/10-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΡΥΒ46ΜΧ1Π-ΓΛ4) Πρόσκληση (ΣΜΕ 01.2023). 2. Την με αρίθμ. 01.16/2023 (ΑΔΑ: Ψ21Δ46ΜΧ1Π-ΖΛΠ) Απόφαση συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ....

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230710.02ΕΞ (ΣΜΕ 02/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230710.02ΕΞ (ΣΜΕ 02/2023).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20230710.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2023)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20230710.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2023).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2023 Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουλίου...

Διαβάστε Περισσότερα

Ελεύθερη διάθεση 1.500 μετοχών της Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.

Βάσει της υπ’αριθμ. 03.09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. αποφασίστηκε η ελεύθερη διάθεση 1.500 νέων μετοχών, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν 4548/2018, για...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 10/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 10/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221230.05ΕΞ/30.12.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 10.2022) 2. Την με αρ. 01.01/2023 (ΑΔΑ: 93Β146ΜΧ1Π-Ο7Ζ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 20221230.05ΕΞ (ΣΜΕ 10/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221230.05ΕΞ (ΣΜΕ 10/2022).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 9/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 9/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221216.01ΕΞ/16.12.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 09.2022) 2.  Την με αρ. 27.01/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΓΠ46ΜΧ1Π-Ψ2Ψ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221216.01ΕΞ (ΣΜΕ 09/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. 20221216.01ΕΞ (ΣΜΕ 09/2022).Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 8/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 8/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221202.01ΕΞ/02.12.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 08.2022) 2.  Την με αρ. 24.01/2022 (ΑΔΑ: 6Ρ1Ε46ΜΧ1Π-6ΥΕ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221202.01ΕΞ (ΣΜΕ 08/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221202.01ΕΞ (ΣΜΕ 08/2022)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221102.01ΕΞ (ΣΜΕ 07/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20221102.01ΕΞ (ΣΜΕ 07/2022)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 6/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 6/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20221010.03ΕΞ/10.10.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 06.2022) 2.  Την με αρ. 19.02/2022 (ΑΔΑ: 674546ΜΧ1Π-Π3Π) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20221010.03ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. 20221010.03ΕΞ (ΣΜΕ 06/2022)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στο Δήμο Ξάνθης»

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, στην Ξάνθη, από το Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μανώλη Τσέπελη και από τον Πρόεδρο της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. κ. Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. και του Δήμου...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2/2022

                                                                                                                                                                                                        Αρ.πρωτ.:20220819.01ΕΞ/19.08.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 Των κ. μετόχων...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 5/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 5/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220729.01ΕΞ/29.07.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 05.2022) 2.  Την με αρ. 14.01/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ1Φ46ΜΧ1Π-ΦΜΗ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220729.01ΕΞ (ΣΜΕ 05/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220729.01ΕΞ (ΣΜΕ 05/2022)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 4/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ.  20220627.01ΕΞ/27.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΘΓ46ΜΧ1Π-ΤΦΨ)  Πρόσκληση (ΣΜΕ 04.2022) 2.  Την με αρ. 12.01/2022 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2022 Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση στις 27...

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου _Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αρριανών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφηκε σήμερα 15/6/2022 στη Φιλύρα, από το Δήμαρχο Αρριανών  κ. Αμέτ Ριτβάν και από τον Πρόεδρο της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε κ. Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε και του Δήμου Αρριανών για το έργο:...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 3/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220606.02ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΠΝΕ46ΜΧ1Π-ΓΙ4) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 03.2022) 2.       την με αρ. 09.04/2022 (ΑΔΑ:_97ΒΤ46ΜΧ1Π-Ω3Θ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε....

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 2/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220606.01ΕΞ/06.06.2022 (ΑΔΑ: ΡΠ1Ε46ΜΧ1Π-4ΕΕ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 02.2022) 2.       την με αρ. 09.03/2022 (ΑΔΑ:_6Ω8846ΜΧ1Π-ΑΩΕ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε....

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου _Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Αποκατάσταση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης

Υπογράφηκε σήμερα 3/6/2022 στη Ξάνθη, από το Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μανώλη Τσέπελη και από τον Πρόεδρο της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε κ. Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε και του Δήμου Ξάνθης για το έργο: Αποκατάσταση...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 1/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220503.01.ΕΞ/03.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΔΡ646ΜΧ1Π-85Η) Πρόσκληση (ΣΜΕ 01.2022) 2.       την με αρ. 06.01/2022 (ΑΔΑ:ΩΣΒ146ΜΧ1Π-ΞΞ4) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης...

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου _Ωρίμανση έργου: Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Κομοτηνής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε παρέδωσε σήμερα στον Δήμο Κομοτηνής, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων για το έργο «Ανάπλαση εμπορικού Κέντρου Κομοτηνής», Αρχιτεκτονική Μελέτη για την ανάπλαση στο Κέντρο της...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220503.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220503.01ΕΞ (ΣΜΕ 01/2022)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 5/2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 5/2021 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20211022.03ΕΞ/22-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΒΘΗ46ΜΧ1Π-Ε7Τ) Πρόσκληση (ΣΜΕ 05.2021) 2.       την με αρ. 03.16/2021 (ΑΔΑ:9ΞΥΧ46ΜΧ1Π-Ο9Β) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 4/2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2021 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20211022.02ΕΞ/22-10-2021 (ΑΔΑ: 9ΤΝΧ46ΜΧ1Π-ΡΟΓ) Πρόσκληση (ΣΜΕ 04.2021) 2.       την με αρ. 02.16/2021 (ΑΔΑ:6ΑΛΠ46ΜΧ1Π-ΩΗΔ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 3/2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 3/2021 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20211022.01ΕΞ/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ5Υ46ΜΧ1Π-ΡΞΚ) Πρόσκληση (ΣΜΕ 03.2021) 2.       την με αρ. 01.16/2021 (ΑΔΑ:ΩΣΒ146ΜΧ1Π-ΞΞ4) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης...

Διαβάστε Περισσότερα

Υπογράφηκαν οι πρώτες Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δήμο Κομοτηνής και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ υπέγραψε τις πρώτες προγραμματικές συμβάσεις με το Δήμο Κομοτηνής, στις οποίες αντανακλάται πλήρως ο σκοπός της μετατροπής της συνολικής εταιρικής του ταυτότητας καθώς και ο στρατηγικός επαναπροσδιορισμός των...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20211022.03ΕΞ (ΣΜΕ 05/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου 20211022.03ΕΞ (ΣΜΕ 5/2021)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20211022.02ΕΞ (ΣΜΕ 04/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου 20211022.02ΕΞ (ΣΜΕ 4/2021)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20211022.01ΕΞ (ΣΜΕ 03/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου 20211022.01ΕΞ (ΣΜΕ 3/2021)Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:[wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ στη 1η διεθνή έκθεση Beyond 4.0 τεχνολογίας και καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε συμμετείχε,στο πλαίσιο συνεργασίας του με τον Δήμο Κομοτηνής, στη 1η διεθνή έκθεση Beyond 4.0 τεχνολογίας και καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Δήμος Κομοτηνής συμμετείχε με το δικό του περίπτερο, προβάλλοντας ψηφιακές...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.”

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.” Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανώνυμη...

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.” Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:50 έως 18:00 Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ....

Διαβάστε Περισσότερα

Απολογιστικό Δελτίου Τύπου: Εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια στους τομείς της διάσωσης και των πρώτων βοηθειών

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ  πραγματοποίησε από την Δευτέρα 06/09/2021 έως την Παρασκευή 09/09/2021, από τις 18:00 έως τις 21:00, εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια στους τομείς της διάσωσης και των πρώτων...

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Διοργάνωση Εκπαιδευτικών διαδικτυακών σεμιναρίων στους τομείς της διάσωσης και των πρώτων βοηθειών “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020

Εκπαιδευτικά διαδικτυακά σεμινάρια στους τομείς της διάσωσης και των πρώτων βοηθειών Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « INTERSYC II - Integrated Territorial Synergies for Children...

Διαβάστε Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20210805.01ΕΞ (ΣΜΕ 02/2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 2/2021 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ 20210805.01 ΕΞ Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος   (ΑΔΑ: Ω5ΘΣ46ΜΧ1Π-ΒΘΦ) 2.       την με αρ. 01.13/2021 (ΑΔΑ:9Η0Τ46ΜΧ1Π-ΟΗΚ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης...

Διαβάστε Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Υπερδέσμευση Προϋπολογισμού ΤΕΒΑ κατά 68,5%

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης για το Νομό Ροδόπης, με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Κομοτηνής, δικαιούχο των πράξεων: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20210805.01ΕΞ (ΣΜΕ 02/2021)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου με Α.Π 2021.0805.01ΕΞΠαρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση:      [wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σεμινάριο με θέμα: «Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, ώρα 09:00 π.μ. - 13:00 μ.μ. Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου...

Διαβάστε Περισσότερα

🎯 Rebranding

Η Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε, μετά το στρατηγικό επαναπροσδιορισμό των σκοπών του καταστατικού της και της συνολικής εταιρικής της ταυτότητας, προέβη στον ανασχεδιασμό του λογοτύπου της. Ο σχεδιασμός του νέου λογοτύπου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε βασίστηκε στο αρχικό λογότυπο της...

Διαβάστε Περισσότερα

Συμμετοχή της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε σε Επιστημονικό Συνέδριο στην Κόρινθο

Στο Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική και Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που διεξήχθει στη Κόρινθο 2-4 Ιουλίου , συμμετείχε ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.Καραθεοδωρή, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο Λάπατα Αθανάσιο και...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A” Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των ενεργειών  των πακέτων εργασίας 1,2, 4 και 5, του έργου με τίτλο “Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection II/ INTERSYC II – Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κ. μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68139/67/Β/09/002 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 014011810000 Α.Φ.Μ. 998337084 – Δ. Ο. Υ. Κομοτηνής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Ιουλίου 2021...

Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A” Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020” (ΣΜΕ 1/2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2021 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη: 1.       Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20210412.04 ΕΞ Ανακοίνωση υπ αρ.ΣΜΕ 01/2021  (ΑΔΑ: 9Κ4Θ46ΜΧ1Π-Τ9Ζ) 2.       την με αρ. 01.09/2021 (ΑΔΑ:Ω1ΙΘ46ΜΧ1Π-ΑΝΘ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης...

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A” Ελλάδα -Βουλγαρία 2014-2020” (ΣΜΕ 1/2021)

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση και τα παραρτήματα:   3.1 ΣΜΕ 1_2021 ΙNTERSYC II_9Κ4Θ46ΜΧ1Π-Τ9Ζ 3.2 ΣΜΕ 1_2021 ΙNTERSYC II_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΨΣΥΞ46ΜΧ1Π-Ο3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ.4 [wpdm_package...

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Αποτίμηση Δράσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας Την Τρίτη 6 Απριλίου από τις 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την...

Διαβάστε Περισσότερα

Δελτίο Τύπου: Διοργάνωση Δράσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας  Τρίτη 6 Απριλίου 2021, ώρα 08:30 π.μ. - 14:00 μ.μ.  στην Κεντρική Πλατεία της Κομοτηνής Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, ως εταίρος του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για...

Διαβάστε Περισσότερα