ΤΕΒΑ

ΤΕΒΑ

Η Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Κομοτηνής για την διοικητική υποστήριξη του Δήμου Κομοτηνής και της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ....