ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20220916.01ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20220916.01ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ. 20220916.01ΕΞ (ΣΜΕ 06/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 06/2022 1 Αρχείο(α) 544.76 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...
Δελτίο Τύπου: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στο Δήμο Ξάνθης»

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στο Δήμο Ξάνθης»

ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπογράφηκε σήμερα, Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022, στην Ξάνθη, από το Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μανώλη Τσέπελη και από τον Πρόεδρο της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. κ. Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. και του Δήμου...
Δελτίο Τύπου: Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών για το έργο: Προμήθεια και εγκατάσταση ανοικτού προκατασκευασμένου κολυμβητηρίου στο Δήμο Ξάνθης»

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2/2022

                                                                                                                                                                                                        Αρ.πρωτ.:20220819.01ΕΞ/19.08.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/2022 Των κ. μετόχων...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 5/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 5/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ. 20220729.01ΕΞ/29.07.2022 Πρόσκληση (ΣΜΕ 05.2022) 2.  Την με αρ. 14.01/2022 (ΑΔΑ: ΩΝ1Φ46ΜΧ1Π-ΦΜΗ) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΠ: 20220916.01ΕΞ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΜΕ 6/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220729.01ΕΞ (ΣΜΕ 05/2022)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ΑΠ.20220729.01ΕΞ (ΣΜΕ 05/2022) Παρακάτω θα βρείτε τα παραρτήματα που συνοδεύουν την Πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΜΕ 05/2022 1 Αρχείο(α) 544.76 KB Λήψη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 4/2022)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 4/2022 Η Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.,έχοντας υπόψη:  Την υπ’αριθμ. πρωτ.  20220627.01ΕΞ/27.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΙΘΓ46ΜΧ1Π-ΤΦΨ)  Πρόσκληση (ΣΜΕ 04.2022) 2.  Την με αρ. 12.01/2022 (ΑΔΑ:) απόφαση του Δ.Σ. Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής...