Βάσει της υπ’αριθμ. 03.09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. αποφασίστηκε η ελεύθερη διάθεση 1.500 νέων μετοχών, βάσει του άρθρου 5 παρ. 6 του καταστατικού της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του Ν 4548/2018, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 5 ημερών, από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στην ιστοσελίδα της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. (www.karatheodori.org).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να εκδηλώσουν την πρόθεση τους, σε περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε., στέλνοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@karatheodori.org

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 03.09/2023