Υπογράφηκε σήμερα 3/6/2022 στη Ξάνθη, από το Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μανώλη Τσέπελη και από τον Πρόεδρο της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε κ. Αθανάσιο Λάπατα, η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε και του Δήμου Ξάνθης για το έργο: Αποκατάσταση Υποδομών Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης Δήμου Ξάνθης.

Το εν λόγω έργο αφορά στην αποκατάσταση της βατότητας τμημάτων οδών πλησίον υδατορεμάτων στους οικισμούς Δαφνώνα, Γέρακα, Νεοχώρι, και Μέγα Εύμοιρο της Δημοτικής Ενότητας Σταυρούπολης του Δήμου Ξάνθης. Στόχος του είναι η δημιουργία λειτουργικών και ασφαλών υποδομών για τη βελτίωση των συνθηκών βατότητας σε τμήματα οδών πλησίον υδατορεμάτων, ώστε να βελτιωθεί η βατότητα των οδών και να ενισχυθεί η ασφαλής χρήση τους από τους πολίτες και κυρίως τους κατοίκους των οικισμών.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε με ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τεχνικής και Συμβουλευτικής Yποστήριξης στο Δήμο Ξάνθης θα συμβάλλει καθοριστικά στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου.

Το έργο θα λάβει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνολικού ύψους 843.000,00€ και η χρονική διάρκεια εκτέλεσης όλων των απαραίτητων εργασιών μέχρι και την υλοποίηση του προβλέπεται να είναι 36 μήνες.

Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε,  Αθανάσιος Λάπατας με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: Για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε» η «οριζόντια» συνεργασία με το Δήμο Ξάνθης αποτελεί επιστέγασμα μιας διαρκούς συστηματικής και μεθοδικής εργασίας του Οργανισμού. Στο πλαίσιο του ρόλου του ως επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος των ΟΤΑ, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ εδραιώνεται ως σημείο αναφοράς για την πρόοδο των έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα και την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων, όχι μόνο στους Δήμους-μετόχους του αλλά και σε υπερτοπικό επίπεδο.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Αθανάσιος  Λάπατας