ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο:

“Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.”

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπική Αυτοδιοίκηση Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» , το Foundation “Center Nadja” και το Regional Department of Education – Blagoevgrad  από την Βουλγαρία, διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.”

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « INTERSYC II – Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II» του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.  

Το κινητό Πολυϊατρείο για παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο στελεχωνόταν από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό: γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό και περιλαμβάνει ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό τμήμα βρισκόταν στην πόλη της Κομοτηνής και εξετάστηκαν οι μαθητές του Δήμου Κομοτηνής. Την ίδια περίοδο κινητές ιατρικές μονάδες  του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέφθηκαν τις εκπαιδευτικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Μαρωνείας- Σαπών και Ιάσμου.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης της δράσης εξετάστηκαν δωρεάν 3.282 μαθητές, οι οποίοι φοιτούσαν σε 79 σχολικές μονάδες  της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ροδόπης. Ο αριθμός των προληπτικών εξετάσεων ήταν 3.925 καθώς ορισμένοι μαθητές εξετάστηκαν από παραπάνω από 1 ειδικότητες και 2.039 μαθητές παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις από εξειδικευμένους ιατρούς.

 

Κομοτηνή, 28/09/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος