ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο:

“Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.”

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:50 έως 18:00

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, σε συνεργασία με τον Οργανισμό  «Το Χαμόγελο του Παιδιού» , το Foundation “Center Nadja” και το Regional Department of Education – Blagoevgrad  από την Βουλγαρία, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « INTERSYC II – Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II» του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020 διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: “Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία.”

To διαδικτυακό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/09/2021 από τις 15:50 έως τις 18:00, μέσω της πλατφόρμας Ζoom στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/88511718005

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων προληπτικής ιατρικής που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Κατά την διάρκεια υλοποίησης της δράσης εξετάστηκαν δωρεάν πάνω από 3.300 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Ροδόπης. 

Το κινητό Πολυϊατρείο για παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», του Χαμόγελου του Παιδιού, στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό: γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό με αυτόνομο ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, οφθαλμολογικό και οδοντιατρικό τμήμα βρισκόταν στην πόλη της Κομοτηνής όπου εξετάστηκαν μαθητές του Δήμου Κομοτηνής.

Την ίδια περίοδο κινητές ιατρικές μονάδες  του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισκέφθηκαν τις εκπαιδευτικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Μαρωνείας- Σαπών και Ιάσμου. Αντίστοιχα η δράση υλοποιήθηκε και στην Βουλγαρία όπου εξετάστηκαν περίπου 3.500 μαθητές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.  www.karatheodori.org.

 

Κομοτηνή, 22/09/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος