Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης για το Νομό Ροδόπης, με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Κομοτηνής, δικαιούχο των πράξεων: «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων – ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), από το 2017, έχει επιλεχθεί από τον Δήμο Κομοτηνής, μέσω συνάψεων προγραμματικών συμβάσεων, να υποστηρίζει διοικητικά τόσο τον Δήμο Κομοτηνής όσο και όλους τους εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης, στην υλοποίηση του έργου.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Θεμάτων & Αλληλεγγύης κ.Ιωάννη Μουρτίδη, τις Κοινωνικές Υπηρεσίας και τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων Κομοτηνής, Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας- Σαπών, έχουν υλοποιήσει ως τώρα με επιτυχία την πράξη επιτυγχάνοντας υψηλό ποσοστό απορρόφησης  και έχουν συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Προγράμματος για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, την κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την εξάλειψη της φτώχειας, ειδικότερα, στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην περιοχή του Νομού Ροδόπης.

Στις 29/7/2021, δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3441 Β) με το νέο προϋπολογισμό των πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, οι οποίες υλοποιούνται από 57 Κοινωνικές Συμπράξεις της χώρας, βάσει της οποίας αυξήθηκε κατά 62.797.650,00 €.

Για την Κοινωνική Σύμπραξη Ροδόπης, η εν λόγω υπερδέσμευση αντιστοιχεί σε αύξηση 68,5% του τρέχοντος εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε εθνικό επίπεδο, η αύξηση αγγίζει το 32%, αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός της πράξης που υλοποιεί η Κοινωνική Σύμπραξη Ροδόπης αυξήθηκε κατά 2.800.000,00€. Από 4.085.399,74€ που είχε αρχικά εγκριθεί ανήλθε σε 6.885.399,74€.

Η θετική αξιολόγηση της διαχείρισης του Προγράμματος, ο κατάλληλος σχεδιασμός για την απορρόφηση των πόρων και η σωστή διανομή των τροφίμων και της υλικής βοήθειας, συνέβαλε ουσιαστικά στην μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού για το Νομό Ροδόπης.

Η πρόσθετη αυτή πίστωση διευρύνει την δυνατότητα της Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης να υποστηρίξει τους ωφελούμενους του Προγράμματος στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Κομοτηνή, 06/08/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος