ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σεμινάριο με θέμα: «Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000»

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021, ώρα 09:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ», Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (1ος όροφος), Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « INTERSYC II – Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020»,  θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τον επικεφαλή εταίρο του έργου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σεμινάριο Ενημέρωσης για τις «Καλές πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων» και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ», κτίριο Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ (1ος όροφος), Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Στόχος του εν λόγω Σεμιναρίου αποτελεί αφενός η ενημέρωση των εκπροσώπων των δημόσιων φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 με σκοπό την αξιοποίηση της από όσο το δυνατόν περισσότερους κρατικούς φορείς και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας τους με «Το Χαμόγελο του Παιδιού»  και αφετέρου η μεταφορά τεχνογνωσίας στους παρευρισκομένους για την διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων με την χρήση εργαλείων όπως το Missing Alert App.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος

                   

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό