Η Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε, μετά το στρατηγικό επαναπροσδιορισμό των σκοπών του καταστατικού της και της συνολικής εταιρικής της ταυτότητας, προέβη στον ανασχεδιασμό του λογοτύπου της.
Ο σχεδιασμός του νέου λογοτύπου της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε βασίστηκε στο αρχικό λογότυπο της εταιρείας και προσαρμόστηκε ανταποκρινόμενο πλήρως στα δεδομένα του σήμερα και στο αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας. Η επιλογή των σχημάτων και των χρωμάτων συμβολίζει τη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και τις έννοιες της εταιρικότητας και του «bottom- up» που μας αντιπροσωπεύουν.
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποκτά προστιθέμενη αξία, συμβάλλοντας στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και συμπράττοντας από κοινού με τους Ο.Τ.Α στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου.
Το νέο λογότυπο αποτυπώνει το όραμα της εταιρείας μας υπό το πρίσμα των δημιουργικών προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας.