ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Την Τρίτη 6 Απριλίου από τις 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε εθελοντική αιμοδοσία στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II» του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020» η οποία διοργανώθηκε από τον επικεφαλή εταίρο του έργου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την συμμετοχή του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, ως εταίρος του έργου, με σκοπό την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Η εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων κανόνων για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της δράσης.

Η Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και την Ομάδα Ρομποτικής & Προγραμματισμού του 3ου ΓΕΛ Κομοτηνής.

Χάρη στην άμεση και συγκινητική κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την άριστη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς συγκεντρώθηκαν 48 φιάλες αίματος.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό