Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

Τρίτη 6 Απριλίου 2021, ώρα 08:30 π.μ. – 14:00 μ.μ. 

στην Κεντρική Πλατεία της Κομοτηνής

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, ως εταίρος του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II» του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020  συμμετέχει στην  υλοποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας που διοργανώνεται από τον Επικεφαλή εταίρο του έργου, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην Κεντρική Πλατεία της Κομοτηνής:

την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 από τις 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

με σκοπό την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19. 

Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων κανόνων για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της δράσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες παρακαλούνται να καλέσουν στο τηλέφωνο 2510 232 616 (καθημερινά 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) για τον προγραμματισμό ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταυτόχρονη παρουσία. Επιπλέον, κατά την προσέλευση τους παρακαλούνται για την υπόδειξη της ταυτότητας και του ΑΜΚΑ.

Η Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και σε συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής και το «Σισμανόγλειο» Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λάπατας Αθανάσιος