Εταιρική Ταυτότητα

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ A.E. ιδρύθηκε το 2009 από τον Δήμο Κομοτηνής, τον Δήμο Μαρωνείας, τον Δήμο Ιάσμου και τη Ν. Τσανακλής ΑΕ.

Σήμερα, λειτουργεί με τη μορφή Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία με μετόχους τον Δήμο Κομοτηνής, τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών, τον Δήμο Ιάσμου και τον Δήμο Αρριανών.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών-κοινοτικών προγραμμάτων και δράσεων που έχουν ως στόχο την υλοποίηση πρωτοβουλιών στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της αειφόρου διαχείρισης.

Κύριοι σκοποί της εταιρείας:

  • Η τοπική ανάπτυξη

  • Η τεχνική υποστήριξη σε ΟΤΑ Α’ και Β΄ Βαθμού

  • Η ανάδειξη του πολιτισμού και του τουριστικού αποθέματος

  • Η ψηφιακή σύγκλιση

  • Η προστασία της δημόσιας υγείας

  • Η αναβάθμιση κοινωνικών υπηρεσιών

Η εταιρεία έχει έδρα το Δήμο Κομοτηνής και στεγάζεται σε νεοκλασσικό κτίριο στην οδό Ν. Τσανακλή 15.